Máy tính bàn FPT
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

FPT ELEAD LQ21.51
Giá: Liên hệ
 • Intel® Core™ i5 10400 Processor
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD LQ21.31
Giá: Liên hệ
 • Intel® Core™ i3 10100 Processor
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD F520is
Giá: 15.390.000 đ
 • Intel Core i5 9400 (6 lõi, 6 luông, 2.9Ghz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT Elead T20540G
Giá: 14.990.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G5420 Processor 4M Cache, 3.80 GHz
 • 4GB DDR4-2400MHz
FPT ELEAD T9700is
Giá: 20.290.000 đ
 • Intel® Core i7-9700
 • 8GB DDR4 Bus 2666MHz
FPT ELEAD T9400is
Giá: 18.390.000 đ
 • Intel® Core™ i5 9400 Processor
 • 8GB DDR4 Bus 2666MHz
FPT ELEAD T9100is
Giá: 16.390.000 đ
 • Intel® Core™ i3 9100 Processor
 • 8GB DDR4 Bus 2666MHz
FPT ELEAD P9100WT
Giá: Liên hệ
 • Intel® Core™ i3-9100
 • 4GB DDR4-2666MHz
FPT ELEAD F120i
Giá: 13.800.000 đ
 • Intel® Celeron® G4900
 • 4GB DDR4 bus 2400Mhz
FPT ELEAD TK540HA
Giá: 10.500.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G5420
 • 4GB RAM DDR4 bus 2400
FPT ELEAD TK810HA
Giá: 15.100.000 đ
 • Intel® Core™ i3-9100 
 • 4GB RAM DDR4 bus 2400
FPT ELEAD TK840HA
Giá: 16.100.000 đ
 • Intel® Core™ i5-9400
 • 4GB RAM DDR4 bus 2400

 3 4 5 6 7 8