Máy tính bàn FPT
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

FPT ELEAD T9100is
Giá: 16.390.000 đ
 • Intel® Core™ i3 9100 Processor
 • 8GB DDR4 Bus 2666MHz
FPT ELEAD P9100WT
Giá: Liên hệ
 • Intel® Core™ i3-9100
 • 4GB DDR4-2666MHz
FPT ELEAD F120i
Giá: 13.800.000 đ
 • Intel® Celeron® G4900
 • 4GB DDR4 bus 2400Mhz
FPT ELEAD TK540HA
Giá: 10.500.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G5420
 • 4GB RAM DDR4 bus 2400
FPT ELEAD TK810HA
Giá: 15.100.000 đ
 • Intel® Core™ i3-9100 
 • 4GB RAM DDR4 bus 2400
FPT ELEAD TK840HA
Giá: 16.100.000 đ
 • Intel® Core™ i5-9400
 • 4GB RAM DDR4 bus 2400
FPT ELEAD B9400TU
Giá: 16.390.000 đ
 • Intel Core i5-9400
 • 8GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT ELEAD B9100TU
Giá: 14.090.000 đ
 • INTEL Core i3-9100
 • 8GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT ELEAD P5400TDM
Giá: 12.199.000 đ
 • Intel® Pentium® G5400 bộ nhớ đệm 4M, 3,70 GHz
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD TDM8100BD
Giá: 14.499.000 đ
 • Intel® Core™ i3-8100 (4 lõi, 4 luồng, 3,60 GHz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD P9400TDM
Giá: 15.999.000 đ
 • Intel® Core™ i5-9400 (bộ nhớ đệm cache 9M, tốc độ 2.9GHz, tối đa lên đến 4,10 GHz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD P9400T12
Giá: 17.999.000 đ
 • Intel® Core™ i5-9400 (bộ nhớ đệm cache 9M, tốc độ 2.9GHz, tối đa lên đến 4,10 GHz)
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz

 3 4 5 6 7 8