Phần mềm bản quyền Bitdefender
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA)
Giá: Liên hệ
 • Phát hiện vi phạm theo thời gian thực.
 • Tự động phản hồi.
 • Hoàn toàn trực quan
Bitdefender Total Security 2020
Giá: Liên hệ
 • Bảo vệ hoàn toàn cho Windows, mac OS, iOS và Android
 • Bảo vệ chống virus mã hóa ransomware nhiều lớp với việc chức năng khôi phục mã hóa
 • Kiểm soát của phụ huynh ĐƯỢC CẢI TIẾN
Bitdefender Internet Security 2020
Giá: Liên hệ
 • Best security against Internet threats on Windows
 • Bảo mật tốt nhất chống lại các mối đe dọa trên Internet cho Windows
 • Bảo vệ chống virus mã hóa ransomware nhiều lớp với việc chức năng khôi phục mã hóa
Bitdefender Antivirus Plus 2020
Giá: Liên hệ
 • Bảo vệ hoàn toàn cho Windows, Mac OS, iOS và Android
 • Phát hiện phần mềm độc hại
 • Sự riêng tư tốt hơn với Webcam Protection
Bitdefender GravityZone Business Security
Giá: Liên hệ
 • Bảo mật trên nền web
 • AI và Machine Learning
 • Đám mây bảo mật thông minh
Bitdefender GravityZone Advanced Business Security
Giá: Liên hệ
 • Bảo vệ tốt nhất, tối ưu Hiệu suất
 • Quản lý an ninh và triển khai hợp lý
 • Quét thông minh & tiêu thụ tài nguyên tối thiểu
Bitdefender Gravityzone Elite Security
Giá: Liên hệ
 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa tinh vi nhất
 • Phản ứng thông minh
Bitdefender GravityZone Ultra Security
Giá: Liên hệ
 • Phát hiện theo thời gian thực và khắc phục tự động
 • Xử lý sự cố nhanh, điều tra và ứng phó
 • Phát hiện hoạt động đáng ngờ

1