Phần mềm bản quyền CA
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

CA ARCserve Backup r16
Giá: Liên hệ
  • Hỗ trợ Windows 2012 R2
  • Hỗ trợ Hyper-V 2012 R2 Hyper-V
  • Hỗ trợ vSphere 5.5

1