Phần mềm bản quyền Oracle
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Oracle Database
Giá: Liên hệ
  • Hệ quản trị CSDL với độ tin cậy cao
  • Tối thiểu hóa chi phí lưu trữ dữ liệu
  • Hỗ trợ Big Data, Cloud
  • Giải pháp bảo mật dữ liệu tốt nhất

1