Phần mềm bản quyền Bitdefender GravityZone Advanced Business Security
 • Bảo vệ tốt nhất, tối ưu Hiệu suất
 • Quản lý an ninh và triển khai hợp lý
 • Quét thông minh & tiêu thụ tài nguyên tối thiểu
Sản phẩm khác

Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA)
Giá: Liên hệ
 • Phát hiện vi phạm theo thời gian thực.
 • Tự động phản hồi.
 • Hoàn toàn trực quan
Bitdefender Total Security 2020
Giá: Liên hệ
 • Bảo vệ hoàn toàn cho Windows, mac OS, iOS và Android
 • Bảo vệ chống virus mã hóa ransomware nhiều lớp với việc chức năng khôi phục mã hóa
 • Kiểm soát của phụ huynh ĐƯỢC CẢI TIẾN
Bitdefender Internet Security 2020
Giá: Liên hệ
 • Best security against Internet threats on Windows
 • Bảo mật tốt nhất chống lại các mối đe dọa trên Internet cho Windows
 • Bảo vệ chống virus mã hóa ransomware nhiều lớp với việc chức năng khôi phục mã hóa
Bitdefender Antivirus Plus 2020
Giá: Liên hệ
 • Bảo vệ hoàn toàn cho Windows, Mac OS, iOS và Android
 • Phát hiện phần mềm độc hại
 • Sự riêng tư tốt hơn với Webcam Protection