Máy tính bàn FPT
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

FPT ELEAD B9400TU
Giá: 16.390.000 đ
 • Intel Core i5-9400
 • 8GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT ELEAD B9100TU
Giá: 14.090.000 đ
 • INTEL Core i3-9100
 • 8GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT ELEAD P5400TDM
Giá: 12.199.000 đ
 • Intel® Pentium® G5400 bộ nhớ đệm 4M, 3,70 GHz
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD TDM8100BD
Giá: 14.499.000 đ
 • Intel® Core™ i3-8100 (4 lõi, 4 luồng, 3,60 GHz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD P9400TDM
Giá: 15.999.000 đ
 • Intel® Core™ i5-9400 (bộ nhớ đệm cache 9M, tốc độ 2.9GHz, tối đa lên đến 4,10 GHz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD P9400T12
Giá: 17.999.000 đ
 • Intel® Core™ i5-9400 (bộ nhớ đệm cache 9M, tốc độ 2.9GHz, tối đa lên đến 4,10 GHz)
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD P8700TDM
Giá: 25.000.000 đ
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 (8 lõi, 8 luồng, tần số cơ sở của bộ xử lý: 3.00GHz, bộ nhớ đệm: 12MB Intel® Smart Cache)
 • 16GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD FA220i
Giá: 15.990.000 đ
 • Intel® Pentium® G5400 (3.70GHz; 2 lõi và 4 luồng)
 • 4GB DDR4 bus 2400Mhz
FPT ELEAD T39KB
Giá: 16.610.000 đ
 • Intel® Core™ i3-8100 (4 lõi, 4 luồng, 3,60 GHz 6Mb)
 • 4GB 2400/2666MHz DDR4
FPT ELEAD F320w
Giá: 14.550.000 đ
 • Intel® Core™ i3-8100 (4 lõi, 4 luồng, 3.6 GHz)
 • 4GB DDR4 bus 2400Mhz
FPT ELEAD F720i
Giá: 22.600.000 đ
 • CPU:Intel® Core™ i7-8700 (6 lõi, 12 luồng, 3.2 GHz)
 • RAM: 8GB DDR4 2400Mhz
 • Chipset: H310 Express chipset
FPT ELEAD F520i
Giá: 15.790.000 đ
 • CPU: Intel® Core™ i5-8400 (6 lõi, 6 luồng, 2.8 GHz)
 • RAM: 4GB DDR4 2400Mhz
 • Chipset: H310 Express chipset

 4 5 6 7 8 9