Máy tính bàn FPT
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

FPT ELEAD TT64
Giá: 11.500.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G6400 Processor 4.0GHz
 • 4GB 2666 MHz DDR4
FPT Elead T1050is
Giá: 15.500.000 đ
 • Intel® Core™ i5 10500 Processor
 • 8GB DDR4 Bus 2666MHz
FPT ELEAD LQ21.5SD
Giá: 14.300.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G5420 Processor 4M Cache, 3.80 GHz
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT-ELEAD-F512i
Giá: 16.800.000 đ
 • Intel® Core i5 10400 Processor (6 lõi, 12 luồng , 2.9 GHz, bộ nhớ đệm 9Mb)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT-ELEAD-F312i
Giá: 15.200.000 đ
 • Intel® Core i3 10100 Processor (4 lõi, 8 luồng , 3.6 GHz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD F522i
Giá: 19.050.000 đ
 • Intel® Core i5 10400 Processor (6 lõi, 12 luồng , 2.9 GHz, bộ nhớ đệm 12Mb)
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD F212i
Giá: 12.000.000 đ
 • Intel® Pentium® G6400 Processor (2 lõi, 4 luồng , 4.0 GHz, bộ nhớ đệm 4Mb)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD F211a
Giá: 8.500.000 đ
 • AMD Athlon™ 3000G Processor (2 lõi, 4 luồng, 3.5Ghz, 4Mb bộ nhớ đệm)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD 712i
Giá: 24.500.000 đ
 • Intel® Core i7 10700 Processor (8 lõi, 16 luồng , 2.9 GHz  upto 4.8Ghz, bộ nhớ đệm 16Mb)
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD DK56
Giá: 19.150.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G5600 Processor  bộ nhớ đệm 4M, 3,90 GHz
 • 8GB 2400MHz DDR4
FPT ELEAD DK542
Giá: 15.500.000 đ
 • Intel® Pentium® G5420 bộ nhớ đệm 4M, 3,80 GHz
 • 4GB 2400MHz DDR4
FPT ELEAD T11i
Giá: 12.610.000 đ
 • Intel® Core™ i3-10100 bộ nhớ đệm 6M, 3.6GHz
 • 4GB 2400/2666MHz DDR4

 2 3 4 5 6 7