Máy tính bàn FPT
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

FPT Elead Ed8100VH2
Giá: Liên hệ
 • Intel® Core™ i3-10100 Processor (3.60 GHz - 4.3 GHz, 6MB)
 • 8Gb DDR4 bus 2400MHz
FPT Elead Q6400Ci
Giá: 10.490.000 đ
 • CPU Intel Pentium Gold G6400 
 • 4GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT ELEAD LQ21.107S
Giá: 28.500.000 đ
 • 'Intel® Core™ i7 10700 Processor (2.90Ghz /16MB Intel® SmartCache/8C/16T)
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD LQ21.104
Giá: 16.850.000 đ
 • Intel® Core i5 10400 Processor (6 lõi, 12 luồng , 2.9 GHz, bộ nhớ đệm 9Mb)
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD F320HPA
Giá: 17.000.000 đ
 • Intel® Core i3-9100(4 lõi, 4 luồng, 3.6Ghz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD T0121.470KB
Giá: 15.573.000 đ
 • Intel® Core i3 10100 Processor (4 lõi, 8 luồng , 3.6 GHz 6Mb Cache)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT Elead C10400FDN
Giá: 15.990.000 đ
 • Intel® Core™ i5 10400 Processor
 • 8GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT Elead C10100FDN
Giá: 13.990.000 đ
 • Intel® Core™ i3 10100 Processor
 • 4GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT ELEAD T-57HT
Giá: 17.000.000 đ
 • Bộ xử lý Vàng Intel® Core i3-8100(4 lõi, 4 luồng, 3.6Ghz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT Elead M5400TDM
Giá: 15.090.000 đ
 • Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 bộ nhớ đệm 4M, 3,70 GHz
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD T0121KB
Giá: 15.510.000 đ
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100 bộ nhớ đệm 6M, 3.6GHz
 • 4GB Bus 2666MHz DDR4
FPT ELEAD T39
Giá: 16.500.000 đ
 • Intel® Core™ i3-9100 (4 lõi, 4 luồng, 3,60 GHz)
 • 8GB 2400/2666 MHz DDR4

 1 2 3 4 5 6