Máy tính bàn FPT
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

FPT Elead C10400FDN
Giá: 15.990.000 đ
 • Intel® Core™ i5 10400 Processor
 • 8GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT Elead C10100FDN
Giá: 13.990.000 đ
 • Intel® Core™ i3 10100 Processor
 • 4GB DDR4 bus 2666 Mhz
FPT ELEAD T-57HT
Giá: 17.000.000 đ
 • Bộ xử lý Vàng Intel® Core i3-8100(4 lõi, 4 luồng, 3.6Ghz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT Elead M5400TDM
Giá: 15.090.000 đ
 • Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 bộ nhớ đệm 4M, 3,70 GHz
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD T0121KB
Giá: 15.510.000 đ
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100 bộ nhớ đệm 6M, 3.6GHz
 • 4GB Bus 2666MHz DDR4
FPT ELEAD T39
Giá: 16.500.000 đ
 • Intel® Core™ i3-9100 (4 lõi, 4 luồng, 3,60 GHz)
 • 8GB 2400/2666 MHz DDR4
FPT ELEAD TT64
Giá: 11.500.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G6400 Processor 4.0GHz
 • 4GB 2666 MHz DDR4
FPT Elead T1050is
Giá: 15.500.000 đ
 • Intel® Core™ i5 10500 Processor
 • 8GB DDR4 Bus 2666MHz
FPT ELEAD LQ21.5SD
Giá: 14.300.000 đ
 • Intel® Pentium® Gold G5420 Processor 4M Cache, 3.80 GHz
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT-ELEAD-F512i
Giá: 16.800.000 đ
 • Intel® Core i5 10400 Processor (6 lõi, 12 luồng , 2.9 GHz, bộ nhớ đệm 9Mb)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT-ELEAD-F312i
Giá: 15.200.000 đ
 • Intel® Core i3 10100 Processor (4 lõi, 8 luồng , 3.6 GHz)
 • 4GB DDR4 bus 2666Mhz
FPT ELEAD F522i
Giá: 19.050.000 đ
 • Intel® Core i5 10400 Processor (6 lõi, 12 luồng , 2.9 GHz, bộ nhớ đệm 12Mb)
 • 8GB DDR4 bus 2666Mhz

 1 2 3 4 5 6