Máy chủ DellEMC
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

PowerEdge R240 4x3.5 cabled HDD
Giá: 33.240.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge R340 4x3.5 HDD 600GB
Giá: 49.290.000 đ

CPU: Intel Xeon E-2236 3.3GHz

RAM: 16GB

HDD: 600GB

PowerEdge R340 4x3.5 HDD 1.2TB
Giá: 49.290.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 16GB 
 • HDD: 1.2TB
PowerEdge R340 4x3.5 HDD 1TB
Giá: 45.690.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge T640 8x3.5 HDD 4TB
Giá: 82.350.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 4TB
PowerEdge T640 8x3.5 HDD 2TB
Giá: 82.340.000 đ
 • Intel Xeon Silver 4210 2.1GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 2TB
PowerEdge T640 8x3.5 HDD 1.8TB
Giá: 84.040.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1.8TB
PowerEdge T640 8x3.5 HDD 1.2TB
Giá: 81.210.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1.2TB 
PowerEdge T440 8x3.5 HDD 4TB
Giá: 63.270.000 đ
 • Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM 1x 16GB
 • HDD 1x 4TB
PowerEdge T440 8x3.5 HDD 1.2TB
Giá: 62.820.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1.2TB
PowerEdge T440 8x3.5 HDD 2TB
Giá: 61.890.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 16GB
 • HDD: 2TB
PowerEdge T440 8x3.5 600GB
Giá: 61.210.000 đ
 • Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM 1x 16GB
 • HDD 1x 600GB

 2 3 4 5