Máy chủ DellEMC
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

PowerEdge R640 8x2.5 600GB
Giá: 82.890.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 10K
PowerEdge R640 8x2.5 1.2TB
Giá: 83.290.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4208 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R440 8x2.5 600GB
Giá: 67.970.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 10K
PowerEdge R440 8x2.5 1.2TB
Giá: 70.490.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Sliver 4208 3.5GHz
 • RAM: 1x 16GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R440 4x3.5 2TB
Giá: 68.770.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 2TB 7.2K
PowerEdge R440 4x3.5 1.2TB
Giá: 68.200.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R440 4x3.5 1.2TB
Giá: 66.480.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4208 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R540 12x3.5 4TB
Giá: 85.330.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4214 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 4TB 7.2K
PowerEdge R540 12x3.5 1TB
Giá: 72.360.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1TB 7.2K
PowerEdge R540 12x3.5 2TB
Giá: 79.460.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 2TB 7.2K
PowerEdge R540 8x3.5 4TB
Giá: 84.380.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4214 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 4TB 7.2K
PowerEdge R540 8x3.5 4TB
Giá: 78.910.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 4TB 7.2K

 1 2 3 4 5