Máy chủ DellEMC
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

PowerEdge R540 8x3.5 2TB
Giá: 75.890.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 2TB 7.2K
PowerEdge R540 8x3.5 1TB
Giá: 74.090.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1TB 7.2K
PowerEdge R540 8x3.5 2TB
Giá: 70.040.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Bronze 4208 1.7G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 2TB 7.2K
PowerEdge R740 8x2.5 1.2TB
Giá: 93.990.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4214 2.2G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R740 8x2.5 600GB
Giá: 89.060.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 15K
PowerEdge R740 8x2.5 1.2TB
Giá: 89.170.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge T340 1TB
Giá: 43.560.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2174 3.5GHz
 • RAM: 1x 8GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 1TB 7.2K RPM SATA
PowerEdge T340 8x3.5 1TB
Giá: 43.560.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2274 3.5GHz
 • RAM: 1x 8GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 1TB 7.2K RPM SATA
PowerEdge T340 8x3.5 HP 1TB
Giá: 43.560.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 1x 16GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 1TB 7.2K RPM SATA
PowerEdge T340 8x3.5 HP 2TB
Giá: 42.410.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 1x 8GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 2TB 7.2K RPM SATA
PowerEdge T140 1TB
Giá: 30.030.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 1x 8GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 1TB 7.2K RPM SATA
PowerEdge T40 1TB
Giá: 17.030.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2224G 3.5GHz
 • RAM: 8GB UDIMM
 • HDD: 1TB 7.2K Entry SATA

 1 2 3 4 5