Máy chủ DellEMC
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

PowerEdge R240 4x 3.5 HP HDD 1TB
Giá: 38.740.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 1x 16GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 1TB 7.2K RPM SATA
PowerEdge R240 4x 3.5 HP HDD 2TB
Giá: 38.000.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 1x 8GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 2TB 7.2K RPM SATA
PowerEdge R740 1.2TB
Giá: 100.750.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4214 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R740 8x3.5 1.2TB
Giá: 87.110.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4208 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R740 8x3.5 600GB
Giá: 88.600.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 15K
PowerEdge R740 8x3.5 1.2TB
Giá: 88.940.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R740 8x3.5 4TB
Giá: 96.280.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4214 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 4TB 7.2K
PowerEdge R740 16x2.5 600GB
Giá: 91.920.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 15K
PowerEdge R740 16x2.5 600GB
Giá: 99.200.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4214 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 10K
PowerEdge R740 16x2.5 1.2TB
Giá: 92.840.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R740xd 12x3.5 4TB
Giá: 100.860.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 4TB 7.2K
PowerEdge R740xd 24x3.5 1.2TB
Giá: 102.930.000 đ
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K

 1 2 3 4 5