CCTV HiLook
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-108MH-D
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 60 Mps
 • Băng thông đầu ra: 60 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-104MH-D
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 4
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 40 Mps
 • Băng thông đầu ra: 60 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-108H-D
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 60 Mps
 • Băng thông đầu ra: 60 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP HILOOK NVR-108MH-D/W
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 50 Mps
 • Băng thông đầu ra: 40 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-104H-D
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 4
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 40 Mps
 • Băng thông đầu ra: 60 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-104MH-D/W
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 4
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 50 Mps
 • Băng thông đầu ra: 40 Mbps
Đầu ghi hình Hilook DVR-216Q-K2
Giá: Liên hệ
 • Chuẩn nén H.265 Pro+
 • Hỗ trợ 2 cổng SATA
 • Gán được 8 camera IP 6MP
Đầu ghi hình Hilook DVR-208Q-K1
Giá: Liên hệ
 • Chuẩn nén H.265 Pro+
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Gán được 4 camera IP 6MP
Đầu ghi hình Hilook DVR-204Q-K1
Giá: Liên hệ
 • Chuẩn nén H.265 Pro+
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Gán được 2 camera IP 6MP
Đầu ghi hình Hilook DVR-232G-K2
Giá: Liên hệ
 • Chuẩn nén H.265 Pro+
 • Hỗ trợ 2 cổng SATA
 • Gán được 2 camera IP 5MP
Đầu ghi hình Hilook DVR-224G-K2
Giá: Liên hệ
 • Chuẩn nén H.265 Pro+
 • Hỗ trợ 2 cổng SATA
 • Gán được 2 camera IP 5MP
Đầu ghi hình Hilook DVR-216G-K2
Giá: Liên hệ
 • Chuẩn nén H.265 Pro+
 • Hỗ trợ 2 cổng Sata
 • Gán được 2 camera IP 5MP

 1 2 3 4 5 6