CCTV HiLook
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Camera Hilook IPC-B150H
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: vỏ kim loại, thân nhựa
Camera Hilook IPC-D640H-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 4MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Kim loại
Camera Hilook IPC-D640H-V
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 4MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Kim loại
Camera Hilook IPC-B640H-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 4MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ nhựa, thân kim loại
Camera Hilook IPC-B640H-V
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 4MP
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Vỏ, thân: kim loại
 • Tấm che nắng: nhựa
Camera Hilook IPC-D140H
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 4MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ nhựa, thân kim loại

 

Camera Hilook IPC-T240H
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 4MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ nhựa, thân kim loại
Camera Hilook IPC-B140H
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 4MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ kim loại, thân nhựa
Camera Hilook IPC-T621H-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ nhựa, thân kim loại
Camera Hilook IPC-D620H-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ nhựa, thân kim loại
Camera Hilook IPC-D620H-V
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ nhựa, thân kim loại
Camera Hilook IPC-B620-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Vỏ kim loại, thân nhựa

 4 5 6 7 8 9