CCTV HiLook
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Camera Hilook IPC-C220H-D/W
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính cố định; 2.8mm
 • Góc quan sát 105 độ
 • Tầm xa hồng ngoại: 5m
Camera Hilook IPC-P120-D/W
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính cố định; 2.8mm
 • Góc quan sát 105 độ
 • Tầm xa hồng ngoại: 5m
Camera Hilook IPC-P220-D/W
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính cố định; 2.8mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 10m
 • Chất liệu: nhựa
Camera Hilook IPC-C120-D/W
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính cố định; 2.8mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 10m
 • Tầm xa hồng ngoại: 10m
Camera Hilook IPC-B120-D/W(B)
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 2MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: vỏ kim loại, thân nhựa
Camera Hilook IPC-T651H-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: thân kim loại, đế nhựa
Camera Hilook IPC-D650H-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: kim loại
Camera Hilook IPC-D650H-V
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: kim loại
Camera Hilook IPC-B650H-Z
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Vỏ, thân: kim loại
Camera Hilook IPC-B650H-V
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính: 2.8-12mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Vỏ, thân: kim loại
Camera Hilook IPC-D150H
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: Kim loại
Camera Hilook IPC-T250H
Giá: Liên hệ
 • Độ phân giải Camera IP: 5MP
 • Ống kính cố định: 4mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30m
 • Chất liệu: vỏ nhựa, thân kim loại

 3 4 5 6 7 8