CCTV HiLook
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Đầu ghi hình Camera IP NVR-216MH-C/16P
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 16
 • Hỗ trợ 2 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 160 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP NVR-208MH-C/8P
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 2 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 80 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP NVR-216MH-C
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 16
 • Hỗ trợ 2 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 160 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP NVR-208MH-C
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 2 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 80 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP NVR-116MH-C
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 16
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 160 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP NVR-108MH-C/8P(B)
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 40 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-104MH-C/4P(B)
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 4
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 40 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-108MH-C(B)
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 80 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-104MH-C(B)
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 4
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 40 Mps
 • Băng thông đầu ra: 80 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-108MH-D/8P
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 60 Mps
 • Băng thông đầu ra: 60 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-108H-D/8P
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 8
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 60 Mps
 • Băng thông đầu ra: 60 Mbps
Đầu ghi hình Camera IP Hilook NVR-104H-D/4P
Giá: Liên hệ
 • Số kênh IP: 4
 • Hỗ trợ 1 cổng SATA
 • Băng thông đầu vào: 40 Mps
 • Băng thông đầu ra: 60 Mbps

 1 2 3 4 5 6