Điện thoại - Máy tính bảng Apple
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

iPad Air 2 Cellular 16GB
Giá: 12.850.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 8
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 16GB
iPad Air 2 Wifi 64GB
Giá: 11.900.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 8
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 64GB
iPad Air 2 Wifi 16GB
Giá: 9.950.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 8
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 16GB
iPad Mini 4 Cellular 128GB
Giá: 17.000.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 128GB
iPad mini 4 Cellular 64GB
Giá: 14.750.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 64GB
iPad mini 4 Cellular 16GB
Giá: 12.500.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 16GB
iPad mini 4 Wifi 64GB
Giá: 11.850.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A7, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 64GB
iPad mini 4 16GB Wifi
Giá: 9.600.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 16GB
iPad Mini 2 Cellular 32GB
Giá: 11.150.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 7
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A7, 64 bit
 • Camera iSight 5MP
 • Dung lượng 32GB
iPad Mini 2 Cellular 16GB
Giá: 10.000.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 7
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A7, 64 bit
 • Camera iSight 5MP
 • Dung lượng 16GB
iPad mini 2 Wifi 32GB
Giá: 8.250.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 7
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A7, 64 bit
 • Camera iSight 5MP
 • Dung lượng 32GB
iPad mini 2 Wifi 16GB
Giá: 7.100.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 7
 • Màn hình Retina 7.9"
 • Vi xử lý Chip A7, 64 bit
 • Camera iSight 5MP
 • Dung lượng 16GB

 1 2 3 4