Điện thoại - Máy tính bảng Apple
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

iPhone 6s Plus 16GB
Giá: 16.990.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 5.5"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 12MP
 • Dung lượng 16GB
iPhone 6s 64GB
Giá: 15.990.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 4.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 12MP
 • Dung lượng 64GB
iPhone 6s 16GB
Giá: 13.990.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 4.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 12MP
 • Dung lượng 16GB
iPad Pro 256GB Cellular 9.7
Giá: 25.250.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 256GB
iPad Pro 128GB Cellular 9.7
Giá: 21.400.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 128GB
iPad Pro 32GB Cellular 9.7
Giá: 17.550.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 32GB
iPad Pro 256GB Wifi 9.7
Giá: 22.450.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 256GB
iPad Pro 128GB Wifi 9.7
Giá: 18.550.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 128GB
iPad Pro 32GB Wifi 9.7
Giá: 14.750.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 32GB
iPad Pro 128GB Wifi 12.9
Giá: 23.490.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 12.9"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 12MP
 • Dung lượng 128GB
iPad Pro 32GB Wifi 12.9
Giá: 19.600.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 9
 • Màn hình Retina 12.9"
 • Vi xử lý Chip A9, M9
 • Camera iSight 12MP
 • Dung lượng 32GB
iPad Air 2 Cellular 64GB
Giá: 14.750.000 đ
 • Hệ điều hành iOS 8
 • Màn hình Retina 9.7"
 • Vi xử lý Chip A8, M8
 • Camera iSight 8MP
 • Dung lượng 64GB

 1 2 3 4