Tuyển dụng
Từ khóa:
Ngành nghề:
Địa điểm:
Vị trí tuyển dụng
Nhân viên Marketing - Hà Nội
Nhân viên in hóa đơn - Hà Nội
Nhân viên Nhập liệu hàng - Hà Nội
Nhân viên Kỹ thuật bảo hành màn hình - Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật sửa máy in - Hà Nội
Công nhân chuẩn bị tại NM Elead HCM
Công nhân đóng gói tại NM Elead HCM
Nhân Viên Marketing Gấp
Nhân viên Phân tích tài chính - Hà Nội
NV Bảo trì dây chuyền sản xuất tại NM Elead HCM
Nhân viên Kỹ thuật CNTT - Hải Phòng
Nhân viên đặt hàng - Hà Nội
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh - Hà Nội (FHP.Presales)
Nhân viên Kiểm tra kỹ thuật màn hình
Nhân viên thiết kế đồ họa - Hà Nội
Nhân viên IT Hệ thống - Hà Nội
Nhân viên kinh doanh dịch vụ tin học - Hà Nội
Nhân viên Kỹ thuật bảo hành màn hình - Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật sửa máy in - Hà Nội
Nhân viên kinh doanh dự án - sản phẩm Veritas
Thực tập sinh kế toán
Thực tập sinh Hành chính văn thư
Giao dịch viên - Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ tin học - Nghệ An
Nhân viên Tổng hợp báo cáo với Hãng - Hà Nội
CTV Nhân sự - mảng Tuyển dụng và Đào tạo (HN)
Lập trình viên (FTG.LTV)
Nhân viên bán hàng điện thoại Vertu - Hà Nội
Nhân viên kinh doanh dự án IT (HN & HCM)
Cán bộ bảo hiểm
Cán bộ quan hệ đối tác
Công nhân lắp ráp tại NM Elead Q.Tân Phú
Kế toán chi phí
Kế toán hàng hóa
Nhân viên tư vấn bán hàng Vertu
NV kiểm tra máy tính tại NM Elead HCM
NV Phụ kho tại NM Elead HCM
Lập trình viên OpenERP (FTG.FIM)
Nhân viên Giao dịch khách hàng
NV giao nhận hàng làm việc Q.Tân Bình
PG Iphone Hà Nội
Nhân viên kinh doanh dịch vụ bảo hành, thiết bị tin học - tại Hưng Yên, Hải Dương (FSC.HY)
Thực tập sinh phòng Kỹ thuật CNTT thuộc Trung tâm Kinh doanh Dự Án
Công tác viên Marketing - CTV.Mar
Thực tập sinh Hành chính văn thư
Thực tập sinh Marketing (Mã: Int. Mar)
Thực tập sinh phòng Nhân sự (Mã: Intern.HR)
Lập trình viên (Mã: FTG.Dev)
Nhân viên kinh doanh dự án (Mã: FDC.FPS02)
Nhân viên nhập liệu hàng - tại Hà Nội

 7 8 9 10 11 12