Tin tức

 84 85 86 87 88 

Sản phẩm mới

PowerEdge R640 8x2.5 600GB
Giá: 82.890.000 đ
  • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
  • RAM: 1x 16GB RDIMM
  • HDD: 1x 600GB 10K
PowerEdge R640 8x2.5 1.2TB
Giá: 83.290.000 đ
  • CPU: Intel Xeon Silver 4208 2.1G
  • RAM: 1x 16GB RDIMM
  • HDD: 1x 1.2TB 10K
PowerEdge R440 8x2.5 600GB
Giá: 67.970.000 đ
  • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
  • RAM: 1x 16GB RDIMM
  • HDD: 1x 600GB 10K