Thiết bị tin học Apple
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

MacBook Pro Retina 2.2GHz 15
Giá: 46.600.000 đ
 • 2.2GHz quad-core Intel Core i7 
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Pro Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
iMac 3.1GHz 21.5
Giá: 36.000.000 đ
 • 3.1GHz dual‑core Intel Core i5 
 • 1TB (5400-rpm)
 • Intel HD Graphics 6200
 • HĐH OS X El Capitan
iMac 2.8GHz 21.5
Giá: 31.200.000 đ
 • 2.8GHz dual‑core Intel Core i5 
 • 1TB (5400-rpm)
 • Intel HD Graphics 6200
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Pro Retina 2.5GHz 15
Giá: 56.800.000 đ
 • 2.5GHz quad-core Intel Core i7 
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Pro Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
iMac 1.6GHz 21.5
Giá: 26.600.000 đ
 • 1.6GHz dual‑core Intel Core i5 
 • 1TB (5400-rpm)
 • Intel HD Graphics 6000
 • HĐH OS X El Capitan
Mac Mini 2.8GHz
Giá: 23.900.000 đ
 • 2.8GHz dual-core Intel Core i5 
 • 8GB/ 1TB Fusion
 • Intel Iris Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
Mac Mini 2.6GHz
Giá: 16.500.000 đ
 • 2.6GHz dual-core Intel Core i5 
 • 8GB/ 1TB
 • Intel Iris Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
Mac Mini 1.4GHz
Giá: 12.400.000 đ
 • 1.4GHz dual-core Intel Core i5 
 • 4GB/ 500GB
 • Intel HD Graphics 4000
 • HĐH OS X El Capitan

 1 2