Phần mềm bản quyền Veritas
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Veritas Backup Exec 16
Giá: Liên hệ
  • Tăng tính bảo mật
  • Sao lưu và phục hồi qua dữ liệu Microsoft Hyper-V(2016)
  • Sao lưu không giới hạn số lượng máy ảo trên Hyper-V

  • Bảo vệ môi trường vật lý và ảo hóa 

 1 2