Linh kiện - Thiết bị mạng Transcend
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Transcend StoreJet 25M3
Giá: Liên hệ
 • Dung lượng 500GB / 1TB / 2TB
 • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
 • USB 2.0 / 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
Transcend StoreJet 25H3
Giá: Liên hệ
 • Dung lượng 500GB / 1TB / 2TB
 • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
 • USB 2.0 / 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
Transcend SSD340 SATA III
Giá: Liên hệ
 • Dung lượng 128GB / 256GB
 • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
 • Kết nối SATA III
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
Transcend SDHC10
Giá: Liên hệ
 • Dung lượng 16GB / 32GB
 • Chuẩn SDHC Class 10
Transcend SDHC4
Giá: Liên hệ
 • Dung lượng 4GB / 8GB / 16GB
 • Chuẩn SDHC Class 4
Transcend JetFlash 700
Giá: Liên hệ
 • Dung lượng 8GB / 16GB / 32GB
 • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
 • USB 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
Transcend JetFlash 300
Giá: Liên hệ
 • Dung lượng 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
 • Phần mềm quản lý dữ liệu Transcend Elite
 • USB 2.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux

 1 2 3