Linh kiện - Thiết bị mạng Intel
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

Xeon E3-1230 v3
Giá: 6.100.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 8 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.3 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
Xeon E3-1231 v3
Giá: 6.150.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 8 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.4 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
Intel Core i5-4460
Giá: 4.400.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.2 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
Xeon E3-1241 v3
Giá: 6.300.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 8 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.5 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
Xeon E3-1245 v3
Giá: 6.500.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 8 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.4 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
Intel Core i5-3470
Giá: 4.600.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.2 Ghz
 • Socket 1155 Ivy Bridge
Xeon E5 2620V2
Giá: 10.000.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 6 nhân / 12 luồng xử lý
 • Xung nhịp 2.1 Ghz
 • Socket 2011 Ivy Bridge
Xeon E5 2630V2
Giá: 14.000.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 6 nhân / 12 luồng xử lý
 • Xung nhịp 2.6 Ghz
 • Socket 2011 Ivy Bridge
Intel Core i3-4150
Giá: 2.700.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 2 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.5 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
Intel Core i5-4570
Giá: 4.900.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.2GHz
 • Socket 1150 Haswell
Intel Core i3-3240
Giá: 2.600.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 2 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.4GHz
 • Socket 1155 Ivy Bridge
Intel Core i3-3220
Giá: 2.550.000 đ
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 2 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.3GHz
 • Socket 1155 Ivy Bridge

 1 2 3