Thiết bị lưu trữ IBM
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

IBM Storwize V7000
Giá: Liên hệ
  • Đa dạng kết nối
  • Có thể nâng cấp lên V5020, V5030
  • Khả năng mở rộng
IBM Storwize V5000
Giá: Liên hệ
  • Đa dạng kết nối
  • Có thể nâng cấp lên V5020, V5030
  • Khả năng mở rộng

1