Máy tính xách tay Apple
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

MacBook 1.2GHz 256GB
Giá: 36.900.000 đ
 • 1.2GHz dual-core Intel Core m3 processor 
 • 8GB of 1866MHz LPDDR3 onboard memory
 • 512GB PCIe-based onboard flash storage
 • Intel HD Graphics 515
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook 1.1GHz 256GB
Giá: 30.000.000 đ
 • 1.1GHz dual-core Intel Core m3 processor 
 • 8GB of 1866MHz LPDDR3 onboard memory
 • 256GB PCIe-based onboard flash storage
 • Intel HD Graphics 515
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Air 128GB 13.3
Giá: 23.200.000 đ
 • 1.6GHz dual-core Intel Core i5
 • 256GB PCIe-based flash storage
 • Intel HD Graphics 6000
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Air 256GB 13.3
Giá: 27.600.000 đ
 • 1.6GHz dual-core Intel Core i5
 • 256GB PCIe-based flash storage
 • Intel HD Graphics 6000
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Air 128GB 11.6
Giá: 20.500.000 đ
 • 1.6GHz dual-core Intel Core i5
 • 128GB PCIe-based flash storage
 • Intel HD Graphics 6000
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Air 256GB 11.6
Giá: 24.500.000 đ
 • 1.6GHz dual-core Intel Core i5
 • 128GB PCIe-based flash storage
 • Intel HD Graphics 6000
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Pro Retina 2.7GHz 128GB 13
Giá: 29.500.000 đ
 • 2.7GHz quad-core Intel Core i5
 • 128GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Graphics 6100
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Pro Retina 2.7GHz 256GB 13
Giá: 41.000.000 đ
 • 2.7GHz quad-core Intel Core i5
 • 256GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Graphics 6100
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Pro Retina 2.9GHz 13
Giá: 41.000.000 đ
 • 2.9GHz quad-core Intel Core i5
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Graphics 6100
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Pro Retina 2.2GHz 15
Giá: 46.600.000 đ
 • 2.2GHz quad-core Intel Core i7 
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Pro Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
MacBook Pro Retina 2.5GHz 15
Giá: 56.800.000 đ
 • 2.5GHz quad-core Intel Core i7 
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Pro Graphics
 • HĐH OS X El Capitan

1