DellEMC DellEMC
Dòng sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Mức giá:

PowerEdge T340 8x3.5 HDD 1TB
Giá: 43.560.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge T340 8x3.5 HDD 2TB
Giá: 42.410.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 2TB
PowerEdge T340 E-2174
Giá: 43.560.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2174 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge T140
Giá: 30.030.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge T40
Giá: 17.030.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2224G 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB

1