Chương trình ưu đãi Powerstore 500
Đăng ngày: 09/06/2021

Chương trình ưu đãi Powerstore 500

- Chương trình kéo dài cho đến ngày 31/7/2021

- 3 năm bảo hành “ProSupport MC”

- Với 150 tủ đĩa PS500 đặt hàng đầu tiên, tính theo toàn khu vực APJ, khách hàng cuối sẽ được sử dụng miễn phí bản quyền 10TB bảo vệ dữ liệu PowerProtect Data Manager

- Miễn phí dịch vụ “Storage Optimisation” 90 ngày sau mua sắmSản phẩm mới

PowerEdge T340 8x3.5 HDD 1TB
Giá: 43.560.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge T340 8x3.5 HDD 2TB
Giá: 42.410.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 2TB
PowerEdge T340 E-2174
Giá: 43.560.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2174 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge T140
Giá: 30.030.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2234 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB
PowerEdge T40
Giá: 17.030.000 đ
 • CPU: Intel Xeon E-2224G 3.5GHz
 • RAM: 8GB
 • HDD: 1TB